Regulamin

Regulamin Obiektu – Leśna Przystań Ocieka

 1. Leśna Przystań Ocieka jest łowiskiem komercyjnym całodobowym, gdzie funkcjonuje zasada „No kill”, z możliwością zakupu świeżej ryby.
 2. Sezon na wędkowanie z reguły trwa, w zależności od warunków pogodowych, od kwietnia do listopada.
 3. Możliwe są dwie zmiany wędkowania: dzienne od g. 6.00 rano do 19.00 wieczorem i nocne od 19.00 do 6.00 rano lub dobowe.
 4. Wjazd /wyjazd na łowisko może odbywać się w godzinach od 6:00 rano do max 20:00 wieczorem. Od 20:00 do 6:00 obiekt jest zamknięty (brama) bez możliwości wjazdu i wyjazdu. Wszelkie próby wejścia na teren łowiska po godzinie 20:00 będą skutkowały wezwaniem firmy ochroniarskiej na koszt wchodzącego. W pilnych i nagłych przypadkach należy dzwonić do obsługi łowiska pod nr 504890755.
 5. Od poniedziałku do czwartku nie ma możliwości wędkowania samego nocnego od godz.19:00 do 6:00 rano, tzn. że, należy wykupić zezwolenie na min dobę (dzień i noc). Sama noc tylko od piątku do niedzieli.
 6. Każdy wędkarz obowiązkowo ma posiadać:

– matę karpiową lub kołyskę,

– podbierak (o rozstawie min 60×60),

– wypychacz,

– haczyki micro lub bezzadziorowe,

– żyłkę wędkarską jako linkę główną (zakaz plecionki),

– płyn do dezynfekcji ran ryb mile widziany.

 • Łowienie metodą spinningową jest dopuszczalne jedynie na wyznaczonym obszarze stawu z możliwym wykorzystaniem haków zadziorowych i plecionki. Obowiązuje jednak posiadanie maty i podbieraka.
 • Sprzęt wędkarski (maty, podbieraki) należy obowiązkowo zdezynfekować przed rozpoczęciem wędkowania w miejscach do tego wyznaczonych.
 • Wstęp na obiekt jest jednorazowy po opłaceniu zezwolenia na wędkowanie. Opuszczenie terenu i ponowny powrót będzie skutkował zakupem nowego zezwolenia.
 • Opłata za wędkowanie obejmuje:

– korzystanie z wybranego stanowiska wędkarskiego zgodnie z regulaminem,

– łowienie na maksymalnie 2 wędki, dodatkowa wędka za dopłatą – za niezgłoszenie wędki grozi kara 100 zł,

– jednorazowy wjazd samochodem do stanowiska wędkarskiego po wyznaczonej do tego drodze – każdy kolejny samochód za dopłatą wg cennika, (zakaz przemieszczania się pomiędzy stanowiskami),

– wejście jednej osoby pełnoletniej – dodatkowe osoby za dodatkową dopłatą wg cennika, dzieci do 18-tego roku życia zwolnione z opłaty),

– wjazd przyczepą kempingową,

– rozbicie namiotu,

– rozpalenie grilla (zakaz ognisk, popiół wyrzucamy w wyznaczone miejsce),

– korzystanie z sanitariatów,

– korzystanie z pryszniców.

 1. Wędkarz, który wykupił zezwolenie na wędkowanie jest w całym zakresie odpowiedzialny za osoby mu towarzyszące.
 2. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie po:

– zapoznaniu się z regulaminem potwierdzone podpisem,

– opłaceniu zezwolenia na wędkowanie (wybór stanowiska na miejscu lub z rezerwacji),

– podpisaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora czyli Leśna Przystań Ocieka poprzez zapisanie imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu email oraz zgody na nagrywanie kamerami wewnętrznymi, przeglądanie i przetrzymywanie zapisanego materiału nie dłużej niż 30 dni od dnia zapisu w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie łowiska oraz mienia na podstawie rozporządzenia RODO z dnia 25 maja 2018 r art.1 ust.1.

 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub drogą elektroniczną poprzez stronę internetową. Nie objęcie stanowiska do godz.8:00 rano na łowienie dzienne i max 20:00 na łowienie nocne i brakiem uregulowania należności skutkuje anulowaniem tej rezerwacji. Dotyczy to również rezerwacji zaliczkowanych (w tym stanowisko 41 na Podkowie i Premium na Czarnym Stawie) – zaliczka wtedy nie podlega zwrotowi.
 2. Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych lub za pisemną zgodą rodziców. Obsługa łowiska nie ponosi odpowiedzialności za takie osoby.
 3. Każdy wędkarz zobowiązany jest do posprzątania swojego stanowiska wędkarskiego i zabrania śmieci.
 4. Łowienie odbywa się wyłącznie z brzegu. W obrębie swojego stanowiska dopuszcza się nęcenie i wywożenie zestawów łódką zdalnie sterowaną, rakietą zanętową, spombem i PVA. Nie wolno pozostawiać w wodzie tzw. markerów.
 5. Zakaz stosowania krętlika między bezpiecznym klipsem a żyłką główną. Obowiązkowe jest mocowanie ciężarka lub kamienia na bezpiecznym klipsie (boczny sposób mocowania ciężarka). Osoby blokujące ciężarek w klipsie na stałe za pomocą kleju lub plecionki zostaną usunięte z łowiska.
 6. Dopuszcza się nęcenie ryb wszelkimi zanętami karpiowymi, które są świeże i nie powodują zagrożenia dla ryb i środowiska. Zabrania się nęcenia zanętami typu orzech oraz surowymi ziarnami i nasionami strączkowymi.
 7. Obowiązuje zakaz połowu na żywca, martwą rybkę i wątróbkę.
 8. Nie dopuszcza się przetrzymywania ryb w workach karpiowych.
 9. Wszystkie złowione ryby, po sesji zdjęciowej nie dłuższej niż 10 minut i regularnym polewaniu wodą, należy w jak najlepszej kondycji wypuścić z powrotem do wody. Zabrania się układania ryb na trawie oraz branie ich pod skrzela i robienie zdjęć na stojąco.
 10. Ryby ważymy w miękkich drakonowych siatkach lub workach karpiowych.
 11. Istnieje możliwość zakupu karpia tzw. handlowego, wcześniej zgłoszonego i samodzielnie złowionego na wyznaczonym obszarze stawu wg obowiązującego cennika.
 12. Wszystkie przypadki kradzieży ryb, kłusownictwa, kradzieży mienia lub jego niszczenie zgłaszane będą do organów ścigania.
 13. Za kradzież ryb będzie nałożona kara przez właściciela łowiska w wysokości 300 zł za każdy kilogram ryby, w przypadku ryby o wadze powyżej 10 kg 600zł za kilogram.
 14. Właściciel nie odpowiada za pozostawione lub zgubione mienie osób przebywających na łowisku oraz nie bierze odpowiedzialności za wypadki losowe.
 15. Na łowisku obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
 16. Zabronione jest również kąpanie, niszczenie roślin i drzew, płukanie w stawie naczyń i wylewanie do niego nieczystości lub niezużytych napojów, rozpalanie ognisk, pływanie pontonem, głośne zachowywanie się.
 17. Właściciel zastrzega sobie wyrywkowe kontrole sprzętu wędkarskiego i zanęt oraz zawartości samochodów wyjeżdżających z łowiska.
 18. Właściciel zastrzega sobie prawo do stałych lub tymczasowych zmian w całym regulaminie, w tym opłat, warunków i godzin funkcjonowania łowiska i innych, w zależności od organizowanych eventów, warunków pogodowych i zdarzeń od nas niezależnych, o których będziemy informować na bieżąco poprzez ogłoszenia stacjonarne i media społecznościowe.
 19. Wszelkie zdarzenia pogodowe, losowe i niezależne od nas, które w jakikolwiek sposób mają wpływ na jakość i warunki pobytu na łowisku (np. jego skrócony czas, burza, awaria prądu) nie dają możliwości do negocjacji opłat.
 20. Sprawy nie opisane w niniejszym regulaminie należy konsultować z obsługą łowiska lub właścicielem.
 21. Niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia od obowiązku jego przestrzegania.
 22. Nieprzestrzeganie w/w regulaminu oraz niezastosowanie się do poleceń obsługi łowiska pociągnie za sobą konsekwencje łącznie z usunięciem z łowiska.

Tekst jednolity na dzień 07.02.2024